સાઇક્લોસ્ટાઇલ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાઇક્લોસ્ટાઇલ કરવું

  • 1

    સાઇક્લોસ્ટાઇલ સાધનથી નકલો કરવી.