ગુજરાતી

માં સાકટમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાકટમ1સાકેટમ2

સાકટમ1

વિશેષણ

  • 1

    સાગમટુ; કુટુંબ સાથે–બધાંને દીધેલું (નોતરું) (ચ.).

મૂળ

सं. सह +कुटुंब

ગુજરાતી

માં સાકટમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાકટમ1સાકેટમ2

સાકેટમ2

વિશેષણ

  • 1

    સાગમટુ; કુટુંબ સાથે–બધાંને દીધેલું (નોતરું) (ચ.).

મૂળ

सं. सह +कुटुंब