સાકટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાકટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સાગની લાંબી જાડી વળી.