સાંકડો સંબંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંકડો સંબંધ

  • 1

    ગાઢ સંબંધ.