સાંકડે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંકડે આવવું

  • 1

    હરકતમાં–મુશ્કેલીમાં આવી પડવું.