સાંકડું લાકડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંકડું લાકડું

  • 1

    ગાઢ સંબંધ.