સાકરચૂંદડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાકરચૂંદડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સગપણ થયે કન્યાને પહેરાવાતી-રીત તરીકે અપાતી ચૂંદડી.