સાકરના રવા પીરસવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાકરના રવા પીરસવા

  • 1

    મીઠું મીઠું બોલવું; ખુશામત કરવી.