સાકર વાટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાકર વાટવી

  • 1

    મીઠું મીઠું બોલવું; ખુશામત કરવી.