સાક્ષરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાક્ષરી

વિશેષણ

  • 1

    સાક્ષર સંબંધી.

  • 2

    ભારે ભારે શબ્દોવાળું (લખાણ).