સાક્ષી પૂરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાક્ષી પૂરવી

  • 1

    જુબાનીમાં કહેવું.

  • 2

    ટેકો આપવો.