સાખ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાખ કરવી

  • 1

    સાખ તરીકે સહી કરવી.