સાખ ગરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાખ ગરવી

  • 1

    આંબા પર કેરી પાકવી.

  • 2

    આંબાને વેડી લેવાનો સમય થવો.