સાખ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાખ પડવી

  • 1

    આંબા પર કેરી પાકવી.

  • 2

    આંબાને વેડી લેવાનો સમય થવો.