ગુજરાતી

માં સાચકલુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાચકલું1સાચુકલું2

સાચકલું1

વિશેષણ

  • 1

    સાચું બોલનાર; પ્રમાણિક; નિષ્કપટી.

ગુજરાતી

માં સાચકલુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાચકલું1સાચુકલું2

સાચુકલું2

વિશેષણ

  • 1

    સાચકલું; સાચું બોલનાર; પ્રામાણિક; નિષ્કપટી.