સાચકલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાચકલું

વિશેષણ

  • 1

    સાચું બોલનાર; પ્રમાણિક; નિષ્કપટી.

સાચુકલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાચુકલું

વિશેષણ

  • 1

    સાચકલું; સાચું બોલનાર; પ્રામાણિક; નિષ્કપટી.