સાંજણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંજણી

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી કવેળાએ (ટંક ન હોય ત્યારે) દૂધ દેતી ભેંસ.