સાજાત્યરેખા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાજાત્યરેખા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'લાઇન ઑફ સિમિલિટયૂડ'.