સાંઝ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંઝ પડવી

  • 1

    સંધ્યાકાળ થવો.

  • 2

    લાક્ષણિક બહુ મોડું થવું.