સાટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાટો

અવ્યય

  • 1

    ઘીથી મોયેલો ચોખાનો લોટ.

  • 2

    માલ ભરાય છે તે ગાડાનો ભાગ.

  • 3

    ધોયેલું ઘી.