સાઠી વાયદા થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાઠી વાયદા થવા

  • 1

    લગભગ સાઠ વર્ષની ઉંમર થવા આવવી.