સાઠે હાથ ઘાલવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાઠે હાથ ઘાલવા

  • 1

    ખૂબ ઘરડું થઈ જવું.