ગુજરાતી

માં સાડત્રીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાડત્રીસ1સાડત્રીસું2

સાડત્રીસ1

વિશેષણ

  • 1

    ત્રીસ વત્તા સાત.

ગુજરાતી

માં સાડત્રીસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાડત્રીસ1સાડત્રીસું2

સાડત્રીસું2

વિશેષણ

  • 1

    ૩૭ જેને છેડે હોય તે સાલનું.

પુંલિંગ

  • 1

    સાડત્રીસનો આંકડો કે સંખ્યા; '૩૭'.

મૂળ

सं. सप्त -त्रिंशत्