સાડા ત્રણ પાયા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાડા ત્રણ પાયા હોવા

  • 1

    ઘેલું કે અસ્થિર મગજનું હોવું.

  • 2

    ઉછાંછળું.