સાડી ત્રણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાડી ત્રણ

  • 1

    અદક પાંસળિયું.

  • 2

    ગણ્યાં-ગાંઠયાં; જૂજ.