સાડી સાત મણનું સંભળાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાડી સાત મણનું સંભળાવવું

  • 1

    ઘણી ભૂંડી ગાળ દેવી.