ગુજરાતી

માં સાંઢિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાંઢિયો1સાંઢિયો2

સાંઢિયો1

પુંલિંગ

 • 1

  સાંઢ; ઊંટડી; ઉતાવળી ચાલતી સવારીની ઊંટડી.

ગુજરાતી

માં સાંઢિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાંઢિયો1સાંઢિયો2

સાંઢિયો2

પુંલિંગ

 • 1

  ગોધો; આખલો.

 • 2

  લાક્ષણિક માતેલો–નિરંકુશ માણસ.

 • 3

  નર ઊંટ.