સાત્ત્વિકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત્ત્વિકી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સત્ત્વગુણ સંબંધી; સત્ત્વગુણનું.