સાતમા આસમાન પર ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાતમા આસમાન પર ચડવું

  • 1

    ફુલાઈ જવાની હદ કરવી.