સાતમે આસમાને ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાતમે આસમાને ચડવું

  • 1

    અતિશય મગરૂર થવું.