સાતમે પાતાળે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાતમે પાતાળે

  • 1

    સાવ ખૂણે ખાંચરે.