સાતવર્ષી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાતવર્ષી

વિશેષણ

  • 1

    સાત વર્ષના સમયનું. જેમ કે, સાત વર્ષી યુદ્ધ.