સાંતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંતી

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક હળથી વવાય તેટલી જમીન.

  • 2

    બે બળદ અને હળનું એકમ.