સાત ઉતાવળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત ઉતાવળ

  • 1

    ગમે તેટલી ઉતાવળ; ઘણી ઉતાવળ.