સાત ગળણે ગાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત ગળણે ગાળવું

  • 1

    સારી પેઠે, બધી બાજુથી જોવું-વિચારવું.