સાત પેઢી ઉથલાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત પેઢી ઉથલાવવી

  • 1

    જૂની નવી બાબતો વિષે સખત ગાળો દેવી; ખૂબ નિંદા કરવી.