સાત પાંચ થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત પાંચ થવી

  • 1

    મહા મુશ્કેલી થવી; ભારે ગભરામણ થવી.