સાત પાંચ વીતવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત પાંચ વીતવી

  • 1

    મહા મુશ્કેલી થવી; ભારે ગભરામણ થવી.