સાત ફેરા ગરજ હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત ફેરા ગરજ હોવી

  • 1

    છૂટકો ન હોવો; અત્યંત જરૂર હોવી.