સાત વીશે સો ગણે તેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાત વીશે સો ગણે તેવું

  • 1

    છેક બેવકૂફ.