સાથરી રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાથરી રાખવી

  • 1

    સાથરાની ચટાઈ પાથરીને બેસવાનું કામ કરવું.