સાથરો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાથરો કાઢવો

  • 1

    મરણપથારીએ નાખવું.