સાથરે સુવાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાથરે સુવાડવું

  • 1

    મરણપથારીએ નાખવું.