ગુજરાતી

માં સાથીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાથી1સાંથી2

સાથી1

પુંલિંગ

  • 1

    સોબતી; મદદગાર; જોડીદાર.

  • 2

    ખેડ માટે રાખેલો નોકર; હારી.

મૂળ

'સાથ' પરથી

ગુજરાતી

માં સાથીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાથી1સાંથી2

સાંથી2

પુંલિંગ

  • 1

    સાંથે જમીન ખેડનાર ખેડૂત; ગણોતિયો.