સાંથે મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાંથે મૂકવું

  • 1

    સાંથ લેવાની કરીને ખેડવા માટે જમીન આપવી; સાંથવું.