ગુજરાતી

માં સાદડખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાદડખરચ1સાદડખર્ચ2

સાદડખરચ1

પુંલિંગ

 • 1

  સાદડ નાણામાંથી જાહેર લાભના કે ધર્માદાના કામમાં થતું ખર્ચ.

ગુજરાતી

માં સાદડખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સાદડખરચ1સાદડખર્ચ2

સાદડખર્ચ2

પુંલિંગ

 • 1

  સાદડ નાણામાંથી જાહેર લાભના કે ધર્માદાના કામમાં થતું ખર્ચ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સાદડ નાણામાંથી જાહેર લાભના કે ધર્માદાના કામમાં થતું ખર્ચ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સાદડ નાણામાંથી જાહેર લાભના કે ધર્માદાના કામમાં થતું ખર્ચ.