સાદડખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાદડખર્ચ

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

  • 1

    સાદડ નાણામાંથી જાહેર લાભના કે ધર્માદાના કામમાં થતું ખર્ચ.

સાદડખરચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાદડખરચ

પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​ & પુંલિંગ, નપુંસક લિંગ​

  • 1

    સાદડ નાણામાંથી જાહેર લાભના કે ધર્માદાના કામમાં થતું ખર્ચ.