સાદડખરચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાદડખરચ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    સાદડ નાણામાંથી જાહેર લાભના કે ધર્માદાના કામમાં થતું ખર્ચ.

સાદડખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાદડખર્ચ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    સાદડ નાણામાંથી જાહેર લાભના કે ધર્માદાના કામમાં થતું ખર્ચ.