સાદ ઊઘડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાદ ઊઘડવો

  • 1

    ગળું કે અવાજ બેસી ગયાં હોય તે સુધરવાં; અવાજ બરોબર નીકળવો.