સાદ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાદ કાઢવો

  • 1

    અવાજ બરાબર ગળા બહાર કાઢવો.