સાદ નીકળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાદ નીકળવો

  • 1

    અવાજ ગળા બહાર આવવો.