સાદ પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાદ પાડવો

  • 1

    દાંડી પીટવી; બૂમ પાડી લોકોને જાહેર કરવું.