સાદ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સાદ બેસવો

  • 1

    અવાજ ખોખરો કે કમજોર થઈ જવો.